cenatransferowa.net

gallery/business_group2logo

Ceny transferowe (ceny transakcyjne) 2019, 2018, 2017

Dokumentacja cen transferowych dla Twojej Firmy

 

Wiemy czym są ceny transferowe (ceny transakcyjne)? Przygotowujemy dokumentacje cen transferowych dla celów podatkowych dla Naszych Klientów. Ustalamy ceny transferowe 2019,  2018, 2017 i przygotowujemy dla nich dokuemntacje podatkowe. Nasza dokumentacja cen transferowych jest zgodna z przepisami prawa i zawiera wszystkie niezbędne elementy. Cennik za opracowanie dokumentacji cen transferowych dostosowujmey do każdego przypadku indywidualnie.

BADAMY

oceniamy

wykonujemy

gallery/pexels-photo (2)
gallery/startup-photos
gallery/pexels-photo (3)

Badamy bezpłatnie na podstawie ankiety obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2019 i lata wcześniejsze

Na podstawie ankiety ustalamy jakie dokumentacje podatkowe należy przygotować pod dane transakcje

Wyceniamy przygotowanie dokumentacji cen transferowych a po akceptacji przez Klienta pzrzygotowujemy  je zgodnie z podpisaną umową

wypeŁnij formularz kontaktowy !!! otrzymaj od nas ankietę !!! fachowcy przygotują za ciebie dokumentację cen transferowych!!!

o nas

 

Nasz zespół ekspertów specjalizuje się w dokumentacjach cen transferowych. Oferujemy Naszym Klientom również doradztwo w zakresie podatku VAT, CIT, PIT oraz szeroko rozumiaianej rachunkowości. Dla Naszych Klientów przygotowujemy również schematy podatkowe. Nasze dokumentacje i  rozwiązania przeszły wiele kontroli podatkowych i z pewnościa sprawdzą się w Państwa Firmie.

Cechuje nas kompleksowość obsługi niezależnie od złożoności i skali problemu. Nasz dedykowany opiekun - doradca podatkowy czuwa nad bezpieczeństwem Państwa rozliczeń podatkowych. Zawsze przedstawiamy Naszym Klientom inforrmacje na potencjalnych korzyści i zgrożeń związanych ze zmianami w przepisach podatkowych.

Wiemy, że ceny transferowe (ceny transakcyjne) są trudne i skomplikowane. Warto te kwestie powierzyć zewnętrznym ekspertom. Ich  doświadczenie i praktyka zawodowa w obszarze tworzenia i aktualizacji dokumentacji cen transferowych (transfer pricing documentation, oecd transfer documentation) może być nie do przecenienia. Zbadamy powiązania pomiędzy podmiotami (podmioty powiązane), ustalimy limity i progi do dokumentacji cen transferowych (progi do dokumentacji cen transferowych 2019, 2018, 2017, 2016, 2015,) oraz określimy obowiązek przygotowania  dokumentacji cen transferowych (dokumentacje cen transferowych 2019, dokumentacje cen transferowych 2018, dokumentacje cen transferowych 2017, dokumentacje cen transferowych 2016, dokumentacje cen transferowych 2015). 

Złożoność transakcji jest tak duża, że często należy przygotować dokumentacje cen transferowych dla różnych transakcji dotyczących m i.n.: pożyczek, najmu, dostaw surówców i materiałów, dostaw wyrobów i półproduktów, dostaw towarów, usług pośrednictwa i dystrybucji, usług przerobu i uszlachetniania, usług doradztwa finansowego, usług doradczych, usług reklamy i badania rynku, umów dotyczacych przekazania licencji i know-how, umów sprzedaży udziałów, umów o podziale kosztów czy umów wspólnego przedsięwzięcia. 

usługa

 

Nasza usługa jest zawsze "uszyta" pod Klienta. Na bazie wypełnionej ankiety ustalamy obowiązek oraz zakres dokumentacji cen transferowych za rok 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Nasze usługi wykonujemy szybko, tanio i profesjonalnie przy wsparciu doświadczonych doradców podatkowych i ekspertów z innych branż.

W celu otrzymania ankiety prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem niezwłocznie.

Za badanie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie pobieramy żadnych opłat!!! 

 

Nazwisko i Imię  
E-mail  
Firma/iInstytucja  
Telefon kontaktowy  
Treść wiadomości